Regulamin i warunki usług

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zasadą Curse Diamonds jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać od Ciebie na naszej stronie internetowej, Curse Diamonds oraz inne witryny, które posiadamy i obsługujemy.

Prosimy o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebujemy ich do świadczenia usług. Zbieramy je w uczciwy i zgodny z prawem sposób, za Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy również, dlaczego je zbieramy i w jaki sposób być używane.

Zgromadzone informacje przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić Ci żądaną usługę. Dane,które przechowujemy, będziemy chronić w ramach akceptowalnych handlowo środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, użyciu lub modyfikacja.

Nie udostępniamy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby publicznie ani stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo.

Nasza witryna może zawierać linki do witryn zewnętrznych, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich odpowiednie polityki prywatności.

Możesz odrzucić naszą prośbę o podanie swoich danych osobowych, rozumiejąc, że możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych żądanych usług.

Twoje dalsze korzystanie z naszej strony internetowej będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak postępujemy z danymi użytkownika i danymi osobowymi, skontaktuj się z nami.

Polityka Cookie

Co to są pliki cookie

Jak to jest powszechną praktyką w prawie wszystkich profesjonalnych witrynach internetowych, ta witryna wykorzystuje pliki cookie, które są małymi plikami pobieranymi na komputer, aby poprawić Twoje wrażenia. Ta strona opisuje, jakie informacje gromadzą, w jaki sposób je wykorzystujemy i dlaczego czasami musimy przechowywać te pliki cookie. Udostępnimy również, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, jednak może to obniżyć lub 'zepsuć' niektóre elementy funkcjonalności witryny.

Jak używamy plików cookie

Używamy plików cookie z różnych powodów wyszczególnionych poniżej. Niestety w większości przypadków nie ma standardowych opcji wyłączenia plików cookie bez całkowitego wyłączenia funkcji i funkcji, które dodają do tej witryny. Zaleca się pozostawienie wszystkich plików cookie, jeśli nie jesteś pewien, czy ich potrzebujesz, czy nie w przypadku, gdy są one wykorzystywane do świadczenia usługi, z której korzystasz.

Wyłączanie plików cookie

Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowując ustawienia w swojej przeglądarce (zobacz Pomoc w przeglądarce, aby to zrobić). Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych odwiedzanych stron internetowych. Wyłączenie plików cookie zwykle skutkują również wyłączeniem niektórych funkcjonalności i funkcji tej witryny. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać plików cookie.

Ustawiane przez nas pliki cookie
 • Pliki cookie związane z kontem
  Jeśli utworzysz u nas konto, użyjemy plików cookie do zarządzania procesem rejestracji i ogólnej administracji. Te pliki cookie są zwykle usuwane po wylogowaniu, jednak w niektórych przypadkach mogą pozostać później aby zapamiętać preferencje witryny po wylogowaniu.
 • Pliki cookie związane z logowaniem
  Używamy plików cookie, gdy jesteś zalogowany, abyśmy mogli zapamiętać ten fakt. Zapobiega to konieczności logowania się za każdym razem, gdy odwiedzasz nową stronę. Te pliki cookie są zwykle usuwane lub usuwane, gdy wylogujesz się, aby mieć dostęp tylko do funkcji i obszarów o ograniczonym dostępie po zalogowaniu.
 • Ciasteczka związane z biuletynami e-mail
  Ta strona oferuje usługi subskrypcji biuletynów lub wiadomości e-mail, a pliki cookie mogą być używane do zapamiętania, czy jesteś już zarejestrowany i czy wyświetlać pewne powiadomienia, które mogą być ważne tylko dla subskrybowanych/niesubskrybowanych użytkowników.
 • Pliki cookie związane z przetwarzaniem zamówień
  Ta strona oferuje narzędzia do handlu elektronicznego lub płatności, a niektóre pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić zapamiętanie zamówienia między stronami, abyśmy mogli je prawidłowo przetworzyć.
 • Pliki cookie związane z ankietami
  Od czasu do czasu oferujemy ankiety i kwestionariusze dla użytkowników, aby zapewnić interesujące spostrzeżenia, pomocne narzędzia lub dokładniejsze zrozumienie naszej bazy użytkowników. Ankiety te mogą wykorzystywać pliki cookie do zapamiętania, kto już brał udział w ankietę lub dostarczenie dokładnych wyników po zmianie stron.
 • Pliki cookie związane z formularzami
  Gdy przesyłasz dane za pomocą formularza, takiego jak te znajdujące się na stronach kontaktowych lub formularzach komentarzy, pliki cookie mogą być ustawione tak, aby zapamiętywać dane użytkownika na potrzeby przyszłej korespondencji.
 • Pliki cookie preferencji witryny
  Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z korzystania z tej witryny, zapewniamy funkcję ustawiania preferencji dotyczących sposobu działania tej witryny podczas korzystania z niej. Aby zapamiętać Twoje preferencje, musimy ustawić pliki cookie, aby że informacje te mogą być wywołane za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję ze stroną, na którą wpływają Twoje preferencje.
Pliki cookie stron trzecich

W niektórych szczególnych przypadkach używamy również plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Poniższa sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookie stron trzecich, które możesz napotkać za pośrednictwem tej witryny.

 • Ta witryna korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w sieci, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i jak możemy poprawić Twoje wrażenia. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony w witrynie i odwiedzanych stronach, abyśmy mogli nadal tworzyć atrakcyjne treści. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics, odwiedź oficjalną stronę Google Analytics.
 • Analityka stron trzecich jest wykorzystywana do śledzenia i pomiaru korzystania z tej witryny, abyśmy mogli nadal tworzyć angażujące treści. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony w witrynie lub odwiedzane strony, co pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób może ulepszyć witrynę.
 • Od czasu do czasu testujemy nowe funkcje i wprowadzamy subtelne zmiany w sposobie dostarczania witryny. Kiedy wciąż testujemy nowe funkcje, te pliki cookie mogą być używane w celu zapewnienia spójnego korzystania z witryny, zapewniając jednocześnie, że zrozumiemy, które optymalizacje nasi użytkownicy cenią najbardziej.
 • Ponieważ sprzedajemy produkty, ważne jest, abyśmy rozumieli statystyki dotyczące tego, ilu odwiedzających naszą witrynę faktycznie dokonuje zakupu i dlatego jest to rodzaj danych, które będą śledzone przez te pliki cookie. Jest to ważne dla Ciebie, ponieważ oznacza to, że możemy precyzyjnie prognozować biznesowo, co pozwala nam monitorować koszty reklamy i produktów, aby zapewnić najlepszą możliwą cenę.

Warunki korzystania z usługi

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem Curse Diamonds wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz używać lub uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i znakami towarowymi.

Użyj licencji
 • Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Curse Diamonds wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, oraz w ramach tej licencji nie możesz:
  1. zmodyfikuj lub skopiuj materiały;
  2. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie Curse Diamonds;
  4. usuń wszelkie prawa autorskie lub inne oznaczenia własności z materiałów;
  5. przenieś materiały na inną osobę lub 'odbij' materiały na dowolnym innym serwerze.
 • Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Curse Diamonds w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy w formie elektronicznej lub drukowanej.
Zastrzeżenie
 1. Materiały na stronie internetowej Curse Diamonds są dostarczane w stanie, w jakim są. Curse Diamonds nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 2. Ponadto, Curse Diamonds nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą witryną.
Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Curse Diamonds ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej Curse Diamonds, nawet jeśli Curse Diamonds lub autoryzowany przedstawiciel Curse Diamonds został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód.Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, te ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć.

Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Curse Diamonds mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Curse Diamonds nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Curse Diamonds może wprowadzać zmiany w materiałach zawarte na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia, jednakże Curse Diamonds nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

Linki

Curse Diamonds nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych witryn. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia tej witryny przez Curse Diamonds. Korzystanie z takiej połączonej witryny jest na własne ryzyko użytkownika.

Modyfikacje

Curse Diamonds może zmienić niniejsze warunki świadczenia usługi dla swojej witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z usługi.

Prawo rządowe

Te warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Curse Diamonds i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

Compliance and Age Declaration

I certify that I am not a resident of a country sanctioned by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and that neither myself nor any of the owners of this requested company are considered by OFAC to be Specially Designated Nationals. I will always provide truthful information and that I am not a citizen or resident of a country sanctioned by the United States of America.

I declare under penalty of law that I am over 13 years old and until I reach the age of 21, I am authorized by my guardians to make transactions on the website Curse.com.br.

Kupujący wyraźnie oświadcza, że zgadza się na wszystkie warunki gier, dla których zostanie zakupiona usługa.